• ISBN : 9790035206997

The Robber Knight GOORHUIS ROB

Concert Band ou Harmonie

Répertoire
Référence : GOB 000256-010
207,47

Disponible sous 2 à 6 Jours Disponible sous 2 à 6 Jours

Livraison gratuite Gagnez un bon d'achat dès 50€ *

30 jours pour changer d'avis

Musique pour orchestres et ensembles

Description :

In the year 1368 a rapacious character takes up residence in the castle où Rijnesteyn at Cothen.
He is Johan,bastard son où the Bishow où êtrecht. Round this nos so peaceful castle eventful matters are enacted.

In part one Johan and Willem Gulik où Guelders set out to do battle against King Charles où France.
où their return,in part twoù Johan captures two French goldsmiths in Hainault and incarcerates them at Castle Rijnesteyn.
Part three is a musical representation où a courtly ballet in medieval style.
The final part relates How Jan van Rijnesteyn goes to war against Hendrik van Vianen and Lord où ' Goy,Viscount où êtrecht. Jan loots hispossessions and threathens to conquer all. In het jaar 1368 betrekt een roofzuchtig heerschap het kasteel Reijnestein te Cothen. Het is Johan, de bastaardzooù van de êtrechtse bisschop.
Rond dit nu zo vredig gelegen riddersl'on hebben zich toen geruchtmakende taferelen afgespeeld.

In het eerste deelêtrekt Johan met Willem Gullik, de hertoù van Gelre, ten strijde tegen koning Karel van Frankrijk.
De terugreis speelt zich af in het tweede deel. Tijdens deze reis neemt Johan in Henegouwen twee Franse goudsmeden gevangen en sluit ze où in de kerker van slow Rijnesteyn.
Deel 3 is de muzikale weergave van een hoofs ballet in middeleeuwse stijl.
In het laatste deel wordt verteld How Jan van Rijnesteyn in 1396 ten strijdentrekt tegen Hendrik van Vianen en de heer van ' t Goy, burggraaf van êtrecht. Jan plundert diens goederen en dreigt diens bezittingen te veroveren.