• ISBN : ND 9790274001186

Polonaises (Serie A) CHOPIN FREDERIC / EKIER

Piano

Répertoire
Éditeur : PWM
Référence : PWM 9386
27,50

Ce produit n'est plus disponible

Livraison gratuite Gagnez un bon d'achat dès 50€ *

30 jours pour changer d'avis

Classique

Contenu

1. Polonaise in A major Op. 40 No. 1 (version I)
2. Polonaise in A major Op. 40 No. 1 (version II)
3. Polonaise in A flat major Op. 53
4. Polonaise in C minor Op. 40 No. 2
5. Polonaise in C sharp minor Op. 26 No. 1
6. Polonaise in E flat minor Op. 26 No. 2
7. Polonaise in F sharp minor Op. 44
8. Polonaise in A flat major Op. 61

Description :

W polonezach Chopin podejmuje tradycj gatunku wie o obdarzonego funkcj ta ca narodowego. Trzy polonezy dzieci ce stanowi replik wzoru ta ca u ytkowego, natomiast ka dy z pó niejszych utworów tego gatunku posiada odr bny charakter: liryczny, dramatyczny czy heroiczny. W interpretacjach czone by y z tematyk walki o wolno, z tradycj rycersk i powsta cz i nieraz spe nia y symboliczne funkcje w polskiej historii. Wydanie ród owo-krytyczne zredagowane przez Jana Ekiera i Paw a Kami skiego na podstawie r kopisów, kopii zatwierdzonych przez samego Chopina i pierwszych wyda. Jego celem jest przedstawienie twórczo ci Chopina w autentycznymkszta cie.