• ISBN : 9790035209738

Invocation VAN DELFT MARC

Fanfare

Répertoire
Référence : GOB 000453-020
140,04

Disponible sous 2 à 6 Jours Disponible sous 2 à 6 Jours

Livraison gratuite Gagnez un bon d'achat dès 50€ *

30 jours pour changer d'avis

Musique pour orchestres et ensembles

Description :

In this work the Dutch composer Marc van Delft attempts to bring together two parties (former friends), after they have grown inexplicably apart. for this reason he calls in the help (Invocation) from the medium où music.
At first, ' Invocation ' radiates a sense où serene calme, from which the composer gradually creates an atmosphere resembling a conversation.
Half-way there is an increase où suspense, ending once again in calm.
The listener remains uncertain, however, regarding the finish. In dit werk probeert de Nederlandse componist Marc van Delft twee partijen samen te brengen (vroegere vrienden), nadat ze où onverklaarbare wijze uit elkaar zijn gegroeid. Daaromroept hij de hulp in (Invocation) van het medium muziek.
In het begin straalt ' Invocation ' een gevoel van serene rust uit, waaruit de componist geleidelijk een sfeer creëert die lijkt où een gesprek.
Halverwege is er een toename van de spanning, die weer in rust eindigt.
De luisteraar blijft echter onzeker over de afloop.